W dniu 5 października 2021 r., z inicjatywy Dziekana Wydziału Elektroniki odbędzie się wkopanie kapsuły czasu z okazji jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektroniki WAT. Kapsuła wraz z pamiątkową tablicą zlokalizowana będzie przy głównym wejściu do Wydziału Elektroniki WAT.

Metalowa kapsuła czasu

W kapsule czasu znajdą się informacje na temat aktualnych działań Wydziału Elektroniki WAT, ale także kronika ostatnich 70 lat funkcjonowania naszego Wydziału. Dane te zostaną umieszczone na dwóch nośnikach: pamięci flash oraz dysku optycznym. Dodatkowo umieszczony zostanie list do przyszłych pokoleń od Władz Wydziału. Następne pokolenie w kapsule znajdzie również pamiątkowy medal 70-lecia Wydziału oraz tzw. korpusówki. Materiały zostaną odpowiednio zabezpieczone i umieszczone w docelowej kapsule.

W miejscu wkopania kapsuły zostanie zamontowana tabliczka z napisem:

„Kapsuła Czasu. Wydział Elektroniki 2021 – 2051”.

Intencją jest to, by przyszłe pokolenia odkopały ją w roku jubileuszu 100-lecia powstania Wydziału Elektroniki.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!