Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Wydział Elektroniki połączone z Inauguracją Roku Akademickiego 2021/2022

odbędą się 8 października 2021 r. o godz. 13.00
w Klubie WAT w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a.


Harmonogram

godz. 10.30 – Rozpoczęcie rejestracji (Klub WAT)

Uprzejmie informujemy, że uroczystość będzie nagrywana i filmowana. Wybrane zdjęcia i fragmenty zapisów mogą być publikowane na stronach internetowych Wydziału Elektroniki, w mediach społecznościowych, kronikach i wykorzystywane przez wydział do celów promocyjnych. Uczestnictwo osób w uroczystości jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku w ww. materiałach.