Z okazji Jubileuszu 70-lecia Wydziału Elektroniki zapraszamy do zwiedzania obiektów Wojskowej Akademii Technicznej. W tym celu specjalnie przygotowane i oznakowane dwie trasy, które mają na celu pokazanie rozwój Akademii i Wydziału oraz przywołać wspomnienia absolwentom.

Trasa I

Długość ok. 2.5 km.

  1. Klub Wojskowej Akademii Technicznej
  2. Akademik wojskowy nr 5 (dawniej nr 2)
  3. Instytut Systemów Elektronicznych (bud. 100)
  4. Instytut Radioelektroniki (bud. 61)
  5. Instytut Systemów Łączności (bud. 47)

 

Trasa II

Długość ok. 2 km.

  1. Klub Wojskowej Akademii Technicznej
  2. Akademik wojskowy nr 5 (dawniej nr 2)
  3. Biblioteka Główna WAT
  4. Studium Wychowania Fizycznego
  5. Akademik wojskowy nr 5